Comunicat “La variant ferroviària”

Des de la nostra plataforma vam demanar a la Júlia Boada, diputada per Girona de En Comú Podem, que preguntés pel cost final de la variant ferroviària del sud de Figueres. Parlem de la variant que es va acabar de construir l’any 2010, que surt de la línia de Portbou a l’alçada de l’estació de Vilamalla i que va fins a l’estació de l’AVE de Vilfafant.

Recordem:

–  que els pressupostos de l’estat del 2008 van incloure una partida de 30 milions d’euros per executar aquesta variant;

–  que, el 29 de Febrer del 2008, el Ministerio de Fomento va publicar la nota de premsa per anunciar la licitació de la construcció del tram sud de la variant i que, en aquesta nota, es parla d’un cost de 48 milions d’euros; és a dir, un petit augment de 18 milions d’euros !!

En la resposta a la pregunta de la diputada, el Ministerio diu ara que el cost final de l’obra va ser de  39.931.235,20 euros, IVA inclòs. Podríem pensar que s’ha produït un miracle i que, en lloc dels sobrecostos habituals, han estalviat més de 8 milions d’euros; però, si ho mirem més atentament, veurem que no és així.

Efectivament, la nota del Ministerio de l’any 2008, explicava que la variant, de 4,5 km de llargada, havia de sortir de la línia convencional i “para que sea posible la circulación en los dos anchos, el ibérico y el estándar UIC (o sigui l’ample europeu), la vía se va a montar incorporando un tercer carril”.

Ara bé, si feu un cop d’ull a aquesta variant, veureu que de la línia convencional només surt una sola via i exclusivament d’ample europeu, enlloc de dues vies d’ample ibèric i amb un tercer rail.  Dit d’una altra manera, s’han estalviat 4,5 km de via nova i de catenària i no han instal.lat l’ample ibèric a la única via que existeix. 

Tot això ens mostra clarament que l’ajuntament s’equivocava i que nosaltres teníem raó quan deíem que l’objectiu del Ministerio, en el moment de construir aquesta variant sud, no era traslladar l’estació a Vilafant, sinó desviar trens cap al túnel de peatge del Pertús. De fet, la nota explicava clarament el que pretenien: “de esta forma va a ser posible adelantar la conexión por el lado español de la Sección Internacional Figueres- Perpignan de la Línea de Alta Velocidad, mientras finaliza la construcción del tramo Barcelona- Figueres, cuya puesta en servicio está prevista para 2012” (va acabar arribant el 2013).

Això vol dir que,
per poder fer efectiu aquest trasllat i que els trens convencionals arribessin a Vilafant, caldria refer tota aquesta variant i instal·lar-hi els dos amples de via i la catenària que falta.

La variant nord que caldria fer perquè, des de la nova estació de Vilafant, els trens convencionals poguessin tornar a enllaçar amb la línia de Portbou, té una llargada que és gairebé el doble que la sud i inclou dos km de túnel per sota la muntanya del Castell.  Si considerem que la variant sud incompleta ja va costar gairebé 40 milions d’euros l’any 2008, creiem que hi ha motius per pensar que aquesta variant nord pot costar molt més dels 150 milions que diuen des de Ministerio i des de l’ajuntament. Una obra tan faraònica com innecessària.

Tot això no fa més que confirmar,
que l’opció del soterrament en trinxera, que defensem des de la  nostra plataforma, és molt més barata.

A més, és una manera molt més ràpida i senzilla de resoldre el problema dels passos a nivell i no té impacte sobre el territori perquè no cal un traçat ferroviari nou.

09/02/2024 Defensem el tren de l’Empordà

Manifest

Avui al matí a Can Met s’ha presentat una nova Plataforma Cívica: Defensem el Tren de l’Empordà. La Plataforma, formada per gent molt diversa de Figueres i comarca, vol defensar la centralitat de l’estació a Figueres així com la defensa en genèric del transport públic ferroviari. Es demana prioritzar la inversió del transport ferroviari convencional enlloc del d’Alta Velocitat

Plataforma Cívica Defensem el Tren de l’Empordà

Nosaltres, empordaneses i empordanesos, a títol individual o en representació de diferents col·lectiu de la comarca, ens hem reunit avui,  8 de maig del 2007, per constituir una Plataforma Ciutadana  que treballarà per tirar endavant aquestes propostes:

1.- Volem l’estació de Figueres allà on és ara i les vies soterrades: és  la solució més barata i assenyada

2.- Volem conservar la línia de Portbou; potenciar-la com a línia d’ample europeu, de passatgers i de mercaderies i que tingui unes bones connexions internacionals. S’ha d’acabar el desviament de la inversió cap a l’alta velocitat.

3.- Volem un autèntic servei de rodalies a les comarques de Girona, per garantir la cohesió territorial i el dret a la mobilitat de totes les persones.

4.- Volem aturar la pèrdua de llocs de treball a RENFE,  que va en detriment de la qualitat del servei i que pot afectar molt seriosament la nostra comarca.

5.- Volem que s’aturin les agressions al territori, que afecten greument les zones agrícoles de la nostra plana, pels interessos de grans constructores.

6.- Volem que es convoqui una Consulta Popular sobre aquestes qüestions, que són massa importants com per deixar-les exclusivament en mans dels representants polítics.

Per això ens oposarem:

– Al desviament dels trens convencionals (Catalunya Exprés, mercaderies, etc.) cap a la línia d’alta velocitat, en benefici exclusiu de l’empresa concessionària i de justificar la dubtosa rendibilitat de l’AVE. Aquest desviament, porta a la marginació i, fins i tot, al tancament de la línia de Barcelona a Portbou, utilitzada diàriament per milers de persones i perfectament rentable.

– A les maniobres d’especulació urbanística. Tant les relacionades amb el trasllat de l’antiga estació, com les relacionades amb la nova estació  i amb els seus accessos. Només frenant l’especulació, podrem garantir l’accés de tothom a un habitatge digne.

Els projectes del Ministerio de Fomento i de l’Alcalde de Figueres,  que impliquen la modificació de moltes infraestructures i el trasllat de l’estació a Vilafant, no responen als interessos de la immensa majoria de ciutadans, sinó a les pretensions d’algunes grans empreses forasteres. No ho podem acceptar.

Defensa el teu tren ! És de sentit comú.