El Col·legi d’Arquitectes reclama no perdre l’estació de tren de centre de Figueres

La delegació de l’Alt Empordà de l’ens presenta al·legacions al POUM . Planteja la necessitat de crear un nou pol d’equipaments, aparcaments i la Ronda Nord

La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya considera vital per Figueres que es conservin les dues estacions de tren mantenint la del centre de la ciutat per reduir l’impacte ambiental i no perdre la capitalitat. Proposen el soterrament o el sistema de trinxeres per poder treure el pas a nivell. És una de les al·legacions al POUM aprovat inicialment el mes de juliol. També demanen realitzar la ronda nord, potenciar l’ús de la bicicleta, un nou pol d’equipaments i que la sala Edison passi a ser un equipament públic. 

El POUM aprovat actualitza l’actual planejament que és de 1983. La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi acull una exposició pública del nou document i es van programar una sèrie de reunions entre arquitectes de l’Alt Empordà per valorar-lo. N’han extret unes conclusions que han servit per redactar les al·legacions . Els temes aportats tenen relació amb les infraestructures; la mobilitat i l’aparcament; els equipaments; les zones verdes; els vials verds, el paisatge; els volums disconformes; la tipologia edificatòria; i el model de ciutat.

En relació al tren el POUM preveu es preveu el bypass ferroviari que va aprovar el ministeri amb una única estació al nord de la ciutat i suprimir les vies del tren del centre, una històrica reivindicació per acabar amb aquesta fractura al centre de la ciutat.

Des del Col·legi d’Arquitectes sostenen que seria millor mantenir les dues estacions per reduir l’impacte ambiental i per no perdre la capitalitat. Però soterrar o crear un sistema de trinxeres que permeti «cusir» les dues parts de la ciutat ara separades per les vies i els passos a nivell. 

En matèria d‘infraestructures les al·legacions apunten altres qüestions com la creació de bosses d’aparcament que «puguin absorbir les persones de la comarca que treballen a Figueres i aquelles que hi fan turisme.  

Un altre tema important per la ciutat és realitzar la Ronda Nord que demanen que es faci des de la iniciativa municipal. 

Consideren que la ciutat necessita un nou pol d’equipaments que entenen que es podria situar prop de Vilatenim . La ciutat treballa per desencallar el projecte a l’entorn de la Sala Edison, un eqipament que des del col·legi creuen que hauria de ser públic.  

Les al·legacions també apunten que caldria «potenciar i connectar els espais verds urbans entre ells, com també de l’interior cap al sòl no urbanitzable (sòl rústic)».

El teixit edificatòri residencial consideren que cal conservar la tipologia edificatòria de cases pati.

Conclouen que Figueres és la capitalitat de comarca i, com a tal, «s’haurà de visualitzar en el planejament», per això insisteixen en no perdre l’estació del centre, la implantació d’un altre pol d’equipaments juntament amb grans zones verdes ben connectades, i la creació de bosses d’aparcament.

29/11/2021 Diari de Girona

Manifest

Avui al matí a Can Met s’ha presentat una nova Plataforma Cívica: Defensem el Tren de l’Empordà. La Plataforma, formada per gent molt diversa de Figueres i comarca, vol defensar la centralitat de l’estació a Figueres així com la defensa en genèric del transport públic ferroviari. Es demana prioritzar la inversió del transport ferroviari convencional enlloc del d’Alta Velocitat

Plataforma Cívica Defensem el Tren de l’Empordà

Nosaltres, empordaneses i empordanesos, a títol individual o en representació de diferents col·lectiu de la comarca, ens hem reunit avui,  8 de maig del 2007, per constituir una Plataforma Ciutadana  que treballarà per tirar endavant aquestes propostes:

1.- Volem l’estació de Figueres allà on és ara i les vies soterrades: és  la solució més barata i assenyada

2.- Volem conservar la línia de Portbou; potenciar-la com a línia d’ample europeu, de passatgers i de mercaderies i que tingui unes bones connexions internacionals. S’ha d’acabar el desviament de la inversió cap a l’alta velocitat.

3.- Volem un autèntic servei de rodalies a les comarques de Girona, per garantir la cohesió territorial i el dret a la mobilitat de totes les persones.

4.- Volem aturar la pèrdua de llocs de treball a RENFE,  que va en detriment de la qualitat del servei i que pot afectar molt seriosament la nostra comarca.

5.- Volem que s’aturin les agressions al territori, que afecten greument les zones agrícoles de la nostra plana, pels interessos de grans constructores.

6.- Volem que es convoqui una Consulta Popular sobre aquestes qüestions, que són massa importants com per deixar-les exclusivament en mans dels representants polítics.

Per això ens oposarem:

– Al desviament dels trens convencionals (Catalunya Exprés, mercaderies, etc.) cap a la línia d’alta velocitat, en benefici exclusiu de l’empresa concessionària i de justificar la dubtosa rendibilitat de l’AVE. Aquest desviament, porta a la marginació i, fins i tot, al tancament de la línia de Barcelona a Portbou, utilitzada diàriament per milers de persones i perfectament rentable.

– A les maniobres d’especulació urbanística. Tant les relacionades amb el trasllat de l’antiga estació, com les relacionades amb la nova estació  i amb els seus accessos. Només frenant l’especulació, podrem garantir l’accés de tothom a un habitatge digne.

Els projectes del Ministerio de Fomento i de l’Alcalde de Figueres,  que impliquen la modificació de moltes infraestructures i el trasllat de l’estació a Vilafant, no responen als interessos de la immensa majoria de ciutadans, sinó a les pretensions d’algunes grans empreses forasteres. No ho podem acceptar.

Defensa el teu tren ! És de sentit comú.